26. novembra 2016

Hron č.9a

Číslo: 3-1110-6-4
Účel: Chyť a pusť
Charakter: Lososové vody lipňové s výskytom hlavátky.  
Všeobecný zákaz lovu od 1.januára do 31.mája
 

Popis revíru: Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.


 


Optimálny stav výšky hladiny je 70-90 cm


Rieka preteká mestom s väčšinou brehov upravených betónovými stenami. Striedajú sa tu plytčiny aj hlboké miesta do cca 1,8 m. V revíri sa najviac lovia lipne (niektoré jedince až do 50 cm) a dajú sa tu uloviť naozaj pekné exempláre pstruha potočného, dúhového, hlavátky a občas natrafíte aj na jalca. Je dosť navštevovaný aj keď prostredie v ktorom sa nachádza nie je moc atraktívne. Návšteva sa Vám ale určite oplatí, ak si chcete zachytať naozaj pekné ryby vo vynikajúcej kondícii a možno si uloviť aj tú svoju trofejnú.