Živé rieky

Malé vodné elektrárne (MVE) - ďalšia rana od ľudí našej matke prírode. Ekonomické záujmy pár jednotlivcov prevažujúce nad väčšinovým záujmom, neefektívne získaná a drahá energia, likvidácia migračných trás vodných organizmov, zhoršenie kvality vody a negatívny zásah do podzemných vôd, hrubé narušenie prírody ...... aj takto sa dá popísať ZELENÁ ENERGIA získavaná MVE. 
Neformálna iniciatíva Za živé rieky, za čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. 

Preto vznikla iniciatíva združujúca ochranárov, rybárov, vodákov, vedcov aj aktívnych občanov, vrátane ich starostov a poslancov. Iniciovali vznik výzvy na ochranu vôd a následne aj petície.
Náš klub SKMuškár sa pripája a jednoznačne podporuje túto iniciatívu. Dúfame, že zdravý rozum konečne vyhrá nad chamtivosťou, aby nám to budúce pokolenia nemuseli vyčítať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára