14. januára 2023

Tibor ´PIKE´ Czuľba

     S veľkým zármutkom v srdci Vám oznamujem stratu úžasného človeka a kamaráta z našich radov. Jedného zo zakladajúcich členov SK Muškár klubu Tibora ´PIKE´ Czuľbu, ktorého život vyhasol pri automobilovej nehode. Nezabudneme a navždy zostaneš v našich srdciach a spomienkach. 

Česť Tvojej pamiatke.
1 komentár: